Duraklar Yapı Ltd. Şti. projelerini uygularken çalışanların, taşeronların ve işyerlerimize ulaşan diğer kişilerin (ziyaretçilerinin) sağlığını ve güvenliğini emniyetli ortamlar hazırlayarak gözetir.

Tehlikelerin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik faaliyetler en üst düzeyde planlanır ve uygulanır. İSG mevzuatına, şartnamelere ve şirketimizin Risk Kontrol Planlamasına uygun olarak optimum teknolojiyi ve yöntemleri seçer, uygular ve sürekli iyileştirmeleri yapar. Bu konuda yönetimimiz gerekli önem ve titizlikle tüm çalışmaları yönetmeyi İSG Politikası olarak uygular.

  • İSG Politikası